Abonnemangstecknande

Vid godkännande av försäljningsvillkoren så godkänner du även en fullmakt för abonnemangshantering. SIM-kort skickas direkt från operatören och kommer således inte med i paketet från oss. Det skickas alltid till folkbokföringsadressen. Mer att tänka på vid tecknande av mobilabonnemang Du måste stå som ägare till mobilabonnemanget vid förlängning eller portering. Är du osäker på om det är du, din partner eller någon annan i din familj etc som står för abonnemanget, så kontrollera detta med din operatör innan du beställer. Det för att din order ska hanteras snabbt och enkelt. Tänk på att den som beställer med abonnemang måste vara myndig (över 18 år). Kreditkontroll görs av Aircall vid tecknande av abonnemang Aircall kommer göra en kreditkontroll på alla abonnemang som tecknas. Om du vet med dig att du har betalningsanmärkningar så ansök inte om att få teckna abonnemang, då detta sällan går igenom hos operatör.

Garanti

Naturligtvis följer vi konsumentköplagens rekommendationer om garanti på nya produkter. Alla garantiåtaganden utförs av oss genom kontakt med vår kundservice. På mobiltelefoner är det 1 års garanti. Vid inskick ska inköpskvittot alltid bifogas. Vi debiterar 250 :- ifall kvittot inte är medskickat.

Leveranser

Om du valt telefon med abonnemang så startar abonnemanget direkt efter att du blivit registrerad kund hos operatören. Du kan dock använda ditt nya SIM-kort i annan telefon i väntan på den beställda. Vi kan ej svara för att produkt blivit slutsåld. Leveranstiden är mellan 5-14 dagar från datumet abonnemanget registreras.

Dimensioner och teknisk data

Vi anstränger oss till det yttersta för att alla uppgifter beträffande dimensioner och tekniska data och annan information skall vara korrekta. Av olika skäl kan specifikationer ändras utan vår vetskap. Vi reserverar oss därför för ev. felaktigheter och ber er kontakta oss om något verkar fel.Vissa av våra telefoner har utländsk bruksanvisning endast.

Ansvarsbegränsning

Vi fritar oss från ansvar beträffande leveransförseningar och skada eller förlust som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, sabotage, brist eller dröjsmål i energiförsörjning, teleförbindelse eller annan kommunikation och transport, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, lockout, bojkott gäller även om vi själva vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Vi ansvarar inte heller för skada som orsakats på grund av fel i det allmänna telefonnätet, något av mobilnäten, eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Aircall.

Vi ansvarar ej heller för köparens avtal med tredje part vad avser skyldigheter vid leveransförseningar, förluster, felleveranser, fabrikationsfel eller liknande.

Föreligger hinder för oss att vidta åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp tills dess att hindret har upphört.